Motora vergi yükü fazla geldi

5
2108

Torba yasa ile çıkan vergiler motor kullanıcıları tarafından çok yüksek bulundu ve tartışmalar burada çoğalmaya başladı. Yasanın 87.11 maddesinde belirttiğine göre yeni dönemde uygulanacak veri oranları aşağıdaki gibi olacak.

Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler %22 geçenler ise %37 oranında vergi artışı ile karşı karşıya.

Bir çok motor kullanıcısı vazgeçecek

Bu zamlı vergi oranları düzeltilmezse bir çok kişinin motor sevdasından vazgeçmesi söz konusu. Hükümet henüz geri bir adım atmış değil, gelen vergi yükünü gördükçe motosiklet kullanıcıları bu zevkten vazgeçerek toplu taşımaya veya bisiklete geçiş yapmanın daha doğru olacağını düşünüyorlar.

(II) SAYILI LİSTE
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%)
8701.20 Yarı römorkler için çekiciler 4
87.02 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar
 – Otobüs 1
 – Midibüs 4
 – Minibüs 9
87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]
 – Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) % 50’sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)
  — İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³’ün altında olanlar 15
  — İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³’ün altında olanlar 15
  — Sadece elektrik motorlu olanlar 10
 – Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan
  — Motor silindir hacmi 3200 cm³’ü geçmeyenler 15
  — Sadece elektrik motorlu olanlar 10
 – Diğerleri
  — Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler

— Özel tüketim vergisi matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar

   — Özel tüketim vergisi matrahı 46.000 TL’yi aşıp, 80.000 TL’yi aşmayanlar

   — Diğerleri

 

60

60

60

  — Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler
   — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler

—- Özel tüketim vergisi matrahı 57.000 TL’yi aşmayanlar

     —- Özel tüketim vergisi matrahı 57.000 TL’yi aşıp, 91.000 TL’yi aşmayanlar

     —- Diğerleri

 

 

110

110

110

   —Diğerleri

—- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar

     —- Diğerleri

 

110

110

  — Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler
   — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³’ü geçmeyenler

—- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar

 

 

160

   —- Diğerleri

— Diğerleri

160

160

  — Sadece elektrik motorlu olanlar
   — Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler 37
   — Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 60
   — Motor gücü 120 kW’ı geçenler 84
8703.10.11.00.00 Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar 6,7
8703.10.18.00.00 Diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) 6,7
87.04              Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar)
 – Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip, sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm³’ü geçmeyenler hariç);
  — Motor silindir hacmi 3000 cm³’ü geçmeyenler 10
  — Motor silindir hacmi 3000 cm³’ü geçen fakat 4000 cm³’ü geçmeyenler 52
  — Motor silindir hacmi 4000 cm³’ü geçenler 75
  — Sadece elektrik motorlu olanlar
   — Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler 37
   — Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 60
   — Motor gücü 120 kW’ı geçenler 84
 – Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar
  — Sadece elektrik motorlu olanlar 10
  — Diğerleri 10
 – Diğerleri
  — Sadece elektrik motorlu olanlar 4
  — Diğerleri 4
87.05 Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri) [(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)] 4
87.09 Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları 4
87.11 Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç) (Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)
 – Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler 22
 – Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçenler 37
8711.60.10.00.00 Sürekli nominal gücü 250 watt.ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar 22
8711.60.90.00.11 Motor gücü 20 kW’ı geçenler 37
8711.60.90.00.12 Motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler 22
88.02 Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları [(Yalnız helikopterler ve uçaklar) (Askeri, zirai, yangınla mücadelede kullanılan özel yapıdaki helikopterler ve uçaklar hariç)] 0,5
8901.10.10.00.11 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri  (Denizde seyretmeye mahsus olanlar) 6,7
8901.10.90.00.11 Yolcu ve gezinti gemileri                                                                                         (Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar) 6,7
89.03 Yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve kanolar (Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç) 8
NOT: Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir.

Facebook Yorumları

5 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here