Künye

İmtiyaz Sahibi / Cem Çalışkan

Motosiklet Sitesi

Editör/ News Editor

Cem Çalışkan, Yakup İsmailoğlu, Tanser Kantar

Hukuk Danışmanı/ jurisconsult

İletişim /E-mail /Contact

info@motosikletsitesi.com

Yönetim Yeri Adresi / Adress

Sıracevizler Cad. No:87/24 – 34367 Beyoğlu, Taksim – İstanbul