Birçok bilgiyi işaretlerle ve sayılarla akılda tutma