Soru – Cevap BölümüCategory: SorularSüdge eğitimi gerekli midir? Südge eğitimini kimler alır?
motosiklet Staff asked 5 ay ago

İlk defa alkolden alınan sürücü belgelerine 6 ay süreyle el konulur. Süresi dolduğunda ödenmiş cezanın makbuzu ve ehliyet alınma tutanağı ile birlikte bağlı bulunan bölgenin trafik bürosuna başvuru yapılır.

Ehliyeti 2 yıl süreyle geri alınan sürücüler, İLK SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ, SÜDGE (Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi) Biriminde başvurarak ilgili eğitimi almak zorundadırlar.
Eğitimler 4 hafta sürer. Eğitim öncesi ve sonrasında kişilerin psikiyatri doktor görüşmesine tabi tutulurlar.
Eğitimi tamamlamak için ehliyet süresinin dolmasına gerek yoktur. En gec 1 yıl öncesinden mutlaka başvuru yapınız.

RUH SAĞLIĞI PROGRAMLARI BİRİMİ
İşlem Adı : Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi
Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi uygulanılır.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
– Eğitim programına katılmak istediğini belirten dilekçe
– Sürücü belgesi sicil kaydı
– Nüfus cüzdanı fotokopisi,
– 4 adet fotoğraf,
– Güncel eğitim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.
 

5 Answers
motosiklet Staff answered 5 ay ago

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Bilgilendirme

Eğitim süreci kayıt işlemi yapıldıktan sonra 3 aşamadan oluşmaktadır:

1. Aşama: Psikiyatri uzmanı tarafından yapılan değerlendirme görüşmesi
(İlk Görüşme)
Kayıt işlemlerini takiben 1 – 20 gün içinde ilk görüşme için randevu verilir. Görüşmeden
başarılı olan sürücüler 2. aşamaya katılmaya hak kazanırlar.

2. Aşama: 4 haftalık eğitim süreci
• Grup eğitimi, 4 hafta boyunca haftada 1 gün aynı günlerde (4 hafta pazartesi
günleri/salı günleri vb.) yapılmaktadır.
• Grup eğitimlerinin günü ve saati kurumumuz tarafından belirlenmekte ve yapılan ilk
görüşmede sürücülere bildirilmektedir.
• Eğitimler genellikle ayın ilk haftası başlar ve dördüncü haftası biter. Sürücülerin bu
süreçten en az %70 başarı sağlaması beklenmektedir. Bu başarıyı sağlayamayan
sürücüler eğitimi tekrar ederler.
• İlgili mevzuatta ”Eğitim programına kesintisiz devam edilmesi esastır. Devamsızlık
yapan sürücülerin eğitimleri geçersiz sayılır ve bir sonraki eğitim programına devam
ettirilir.” hükmü mevcuttur. Bu nedenle tüm derslere katılmak ve derslere zamanında
gelmek mecburidir. Herhangi bir mazaret kabul edilmemektedir.
• Eğitimin değerlendirilmesinde sürücünün derslere aktif katılımı, derslerdeki tutum
ve davranışları, verilen çalışmaları yerine getirmeleri, yazılı sınav puanı dikkate
alınacaktır.
• Derslerde devamı takip için düzenlenecek imza çizelgesi düzenli olarak
imzalanmalıdır. (Gerekli durumlarda ilgililere ibraz etmek amacıyla katılımcının
nüfus cüzdanı ve benzeri resmi makamlarca verilmiş kimlik belgesini yanlarında
bulundurmaları gerekmektedir.)
• Derslere alkollü olarak geldiği tespit edilen sürücünün durumu raporla belgelenir ve
sürücü derse alınmaz.
• Derslerde gizlilik ilkesine uyulacaktır.
• Resmi tatillerde eğitim yapılmaz.

3. Aşama: Psikiyatri uzmanı tarafından yapılan değerlendirme görüşmesi
(Son Görüşme):
2. aşama eğitimi tamamlandıktan sonra 1-3 ay arasında yapılmaktadır. Görüşme tarihi
kurumumuz tarafından belirlenir ve genellikle 4 haftalık eğitim sürecinden 5-6 hafta sonra
yapılır. Son görüşme tarihleri 2. aşama sonunda sürücülere bildirilir.

Eğitim aşamalarının herhangi birinde gerekli görüldüğü takdirde sürücülerden tetkik
ve/veya sağlık raporu istenebilir. İstenen değerlendirmelerin sonucuna göre eğitim süreci
devam eder.
Sürücünün eğitimi tamamlayabilmesi için tüm eğitim aşamalarından başarılı olması
gerekmektedir. Tüm süreçlerden başarılı olup eğitimi tamamlayan sürücülerin eğitim
belgelerinin hazırlanıp sürücüye teslim edilmesi 7-10 iş gününü bulmaktadır.

motosiklet Staff answered 5 ay ago

Eğitime başvuru için gereken belgeler nelerdir?

a) Eğitim programına katılma isteğini belirten dilekçe, 

b) Trafik zabıtası tarafından düzenlenen sürücü belgesi  veya geri alma tutanağı 

örneği (eğer yoksa Sürücü Sicil Kaydı) 

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

d) 4 adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş). 

e) 1500 TL eğitim ücreti ( 2019 yılı için ) 
1850 TL eğitim ücreti (2020 yılı için)

motosiklet Staff answered 5 ay ago

 Kayıt yapıldıktan sonra nasıl bir süreç olmaktadır?

Kayıt yapıldıktan sonra psikiyatri uzmanı ile ilk görüşme için bir tarih verilmektedir. Psikiyatri uzmanı “Eğitime katılabilir” onayı verdikten sonra, Ruh sağlığı birimi tarafından eğitim grubu, günü ve saati belirlenir. Katılımcılar telefon yoluyla veya ruh sağlığı birimine gelerek gruplarını ve eğitim zamanlarını öğrenirler. Eğitim 4 hafta boyunca aynı gün ve saat diliminde olmaktadır. Örneğin; Pazartesi sabah grubuna katılan kişi 4 hafta boyunca Pazartesi sabah 09.00-13.00 saatleri arasında eğitime katılmalıdır. Eğitim sürecinde başarılı olunduğu takdirde psikiyatri uzmanı ile son görüşme yapılır. Yapılan görüşmede sürücü olmasına onay verilen kişinin görüşmeden sonraki 10 gün içerisinde belgesi tanzim edilir.

motosiklet Staff answered 5 ay ago

Çalışan kişilere mesai saatleri dışında veya hafta sonu ders verme imkanı var mı?

Kurumumuz hafta içi 5 gün mesai saatlerinde hizmet vermektedir. Bu saat ve günler dışında hizmet verilmemektedir.

motosiklet Staff answered 5 ay ago

Your Answer

6 + 10 =